www.propsykolog.no

Christine K. Østensen psykologtjenester er en liten, privat psykologpraksis som ble etablert i 2016. Jeg er utdannet psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi og holder til i Holmestrand, Vestfold.

Jeg tilbyr:

Individuell psykoterapi for ulike psykiske plager og livsutfordringer. Jeg har lang og bred erfaring fra arbeid i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Jeg har videreutdanning i mentaliseringsbasert terapi, motiverende intervju og hesteassistert psykoterapi.

Undervisning og kurs med ulik tematikk innenfor fagområdet rus og psykiatri. Jeg tilbyr veiledning av helsepersonell i spesialisering / videreutdanning. Jeg har bred erfaring fra metodebasert opplæring / veiledning i samtalemetoden motiverende intervju.

Jeg er medlem av Norsk psykologforening.

Kontakt:

+47 924 28 7 13

post@propsykolog.no

postadresse: Hasselstien 2, 3089 Holmestrand