Psykoterapi

Jeg har en liten privat praksis der jeg pr i dag har et psykoterapeutisk tilbud avgrenset til hesteassistert psykoterapi. Metoden passer for et bredt spekter av psykiske vansker eller livsutfordringer. 

VI jobber med det som skjer i møtet med hesten og behandlingen tar sikte på emosjonell vekst og læring. Jeg  jobber med en modell som gjennomgår seks nøkler til gode relasjoner, og terapeuten vil legge til rette for gode relasjonserfaringer i møtet med hesten. En viktig del av behandlingen er å overføre det man lærere i samspill med hesten til dagliglivet utenfor stallen. Økte ferdigheter i følelsesregulering og stressmestring står sentralt. Det er ikke nødvendig å ha erfaring med hest fra før da terapeuten vil gi nødvendig informasjon og opplæring.

Du kan lese mer om hesteassistert psykoterapi på www.hestoghelse.no.

I 2017 ble jeg sertifisert instruktør i HEAL modellen (Human – Equine Alliances for Learning).  Du kan lese mer om HEAL – modellen her (engelsk).